Foreningen

100 % social

Tango Sydfyn

...mere end en dans

Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Formål med cookies på vores website:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
 • Trafikmåling, så vi ved, hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette overfor annoncører.

Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her (eksterne link der åbner nyt vindue) :http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Privatlivspolitik

(Revision 2.00, udgivet d. 26/12 2019, forfatter Morten Wadstrøm)

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Formanden for Foreningen Tango Sydfyn er foreningens dataansvarlig.

Kontaktoplysninger findes her: Link

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, medlemstype og dato for diverse indbetalinger.  

Alle oplysninger er oplyst fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene

Formål med behandling af medlemsoplysningerne er: Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og, som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

 • Udøvelse af diverse aktiviteter som workshops, milongas, practicas o. lin.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med aktiviteter
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

For at kunne drive foreningen Tango Sydfyn, har vi databehandleraftaler med flere aktører. Her er aktørerne og hvad formålet er med at opbevare eller behandle data hos dem:

I123 (hjemmeside)
Formålet med at opbevare persondata er, at kunne kontakte medlemmerne i forbindelse med medlemskab af foreningen, oplysninger om diverse arrangementer, og for at holde styr på hvem der er medlem.

Ydermere bruger foreningen situationsbilleder/-video på hjemmesiden, for dels at informerer personer der ikke kender dansen om dansen, og dels for at give eksisterende dansere et indtryk af det Sydfynske tangomiljø.

Mailchimp

Formålet med oplysningerne, er at kunne kontakte medlemmerne via nyhedsmails i forbindelse med markedsføring af foreningen Tango Sydfyns og Baila el Tangos (Odense) arrangementer.

Private systemer
Vi opbevarer persondata på IT-administrators computer i form af backup af hjemmeside.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
 • Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Billeder og video på sociale medier

Tangoarrangementer på Sydfyn er som udgangspunkt offentlige arrangementer, og indimellem bliver der taget billeder og optaget video til brug på denne hjemmeside, sociale medier og i nyhedsmails.

Det er, jf. persondataforordningen, tilladt foreningen at bruge situationsbilleder/video uden samtykke. Men hvis du ikke ønsker at vi bruger billeder eller video med dig på, så henvend dig til arrangørerne eller foreningens formand.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Websitet bruger cookies til statistik og til navigation på siden. Hvis du vil vide mere, så tjek vores politik her:
Cookie politik Når du fortsætter med at bruge vores hjemmeside, accepterer du at vi bruger cookies som beskrevet i vores politik.
Accepter cookies